मदन भुजेल
मदन भुजेल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

मोहन प्रसाद अर्याल
मोहन प्रसाद अर्याल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ( सूचना अधिकारी )

सुरेश सुनार
सुरेश सुनार

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी


मदन भुजेल
मदन भुजेल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

मोहन प्रसाद अर्याल
मोहन प्रसाद अर्याल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ( सूचना अधिकारी )

सुरेश सुनार
सुरेश सुनार

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी