Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

प्रदेश न. ५, नेपाल


सबै सूचना
मदन भुजेल
मदन भुजेल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

कृष्णकान्त उपाध्याय
कृष्णकान्त उपाध्याय

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

मोहन प्रसाद अर्याल
मोहन प्रसाद अर्याल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)


सबै सूचना
मदन भुजेल
मदन भुजेल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

कृष्णकान्त उपाध्याय
कृष्णकान्त उपाध्याय

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

मोहन प्रसाद अर्याल
मोहन प्रसाद अर्याल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)