Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

दीर्घराज उपाध्याय

  • दीर्घराज उपाध्याय

दीर्घराज उपाध्याय


दीर्घराज उपाध्याय
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल deergha.upadhyay@nepal.gov.np
सम्पर्क 9858070188
ठेगाना खप्तडछान्ना गाउँपालिका बझाङ 5, वझाङ्ग
बहाल मिति २०७६ कार्तिक १४