Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

प्रदेश न. ५, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

प्रदेश न. ५, नेपाल

राम बहादुर कुरुम्वाङ

  • राम बहादुर कुरुम्वाङ

राम बहादुर कुरुम्वाङ


राम बहादुर कुरुम्वाङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9858027777
बहाल मिति २०७७ जेष्ठ १४