Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना