Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

बिदाइका क्षणहरु

IMG_20181123_154333189_HDR.jpg
बिदाइ
सप्रजिअ बिश्वराज न्योपानेको बिदाइ कार्यक्रम