Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

काेठा नं. सहितकाे नागरिक बडापत्र


मिति काेठा नं. सहितकाे नागरिक बडापत्र विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-12-24 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेको नागरिक बडापत्र (Citizen Charter of District Administration Office, Banke)
2 महिना अगाडी