Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

प्रदेश न. ५, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

प्रदेश न. ५, नेपाल

बिपद् व्यवस्थापन


मिति बिपद् व्यवस्थापन विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-07-19 जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, 2077
22 दिन अगाडी