Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

प्रदेश न. ५, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

प्रदेश न. ५, नेपाल

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 राम बहादुर कुरुम्वाङ राम बहादुर कुरुम्वाङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858027777
2 हरि प्याकुरेल हरि प्याकुरेल सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
3 दीर्घराज उपाध्याय दीर्घराज उपाध्याय सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858070188
deergha.upadhyay@nepal.gov.np
4 खगेन्द्र बहादुर मल्ल खगेन्द्र बहादुर मल्ल प्रशासकीय अधिकृत प्रतिलिपी शाखा
5 हरिश्चन्द्र शर्मा हरिश्चन्द्र शर्मा प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा 9848171899
harishcs70@gmail.com
6 टेक बहादुर भण्डारी टेक बहादुर भण्डारी नायब सुब्बा मुद्दा तथा हातहतियार शाखा 9844855668
7 माधव सिह माधव सिह नायब सुब्बा प्रतिलिपी शाखा 9858035755
8 कमल प्रसाद उपाध्याय कमल प्रसाद उपाध्याय नायब सुब्बा स्थानिय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा 9848221875
kamala4ya@gmail.com
9 महेश्वर पौडेल महेश्वर पौडेल नायब सुब्बा मुद्दा तथा हातहतियार शाखा 9848053485
10 विश्व प्रकाश ढकाल विश्व प्रकाश ढकाल लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9848026101
bpdhakalnpj@gmail.com
11 तिली कुमारी खड्का तिली कुमारी खड्का कम्प्यूटर अपरेटर प्रतिलिपी शाखा
12 संजित चौधरी संजित चौधरी कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9863141795
sanjipc1@gmail.com
13 शिव कुमार गुरुङ शिव कुमार गुरुङ खरिदार स्थानिय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा 9848019665
14 नहकुल वली नहकुल वली खरिदार नागरिकता शाखा 9848069478
nahakuloi22@gmail.com
15 राजेन्द्र कुमार शाही राजेन्द्र कुमार शाही खरिदार स्थानिय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा 9868120330
16 पुष्पराज थारू पुष्पराज थारू खरिदार नागरिकता शाखा 9849131644
pushparaj9849131644@gmail.com
17 तुल्सीराम चपाइ तुल्सीराम चपाइ खरिदार मुद्दा तथा हातहतियार शाखा 9858053345
tulsichapaisat77@gmail.com
18 जीत बहादुर सुनार जीत बहादुर सुनार खरिदार स्थानिय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा 9848112233
jitusunar112233@gmail.com
19 हरि शरण लामिछाने हरि शरण लामिछाने सहायक कम्प्यूटर अपरेटर मुद्दा तथा हातहतियार शाखा 9868985033
hari.lamichhane@nepal.gov.np
20 राजेश नकर्मी राजेश नकर्मी हलुका सवारी चालक स्थानिय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा 9864816130
21 शिबराम शर्मा शिबराम शर्मा कार्यालय सहयोगी स्थानिय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा 9848223305
22 इमामुल हक खाँ इमामुल हक खाँ कार्यालय सहयोगी स्थानिय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा
23 किरण कुमार थापा किरण कुमार थापा 9858040948