Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

तुल्सीराम चपाइ


तुल्सीराम चपाइ


तुल्सीराम चपाइ
खरिदार

शाखा स्थानिय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल tulsichapaiskt77@gmail.com
सम्पर्क 9858035345
बहाल मिति २०७५ मंसिर २०