Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

प्रदेश न. ५, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

प्रदेश न. ५, नेपाल

जिल्ला दर रेट- ०७७/७८

3 महिना अगाडी

2077-04-25


Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस