Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

प्रदेश न. ५, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

प्रदेश न. ५, नेपाल

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-08-08 मासिक र चौमासिक प्रगति विवरण (२०७७ श्रावण ०१ देखि कार्तिक मसान्त सम्म)
3 दिन अगाडी
2077-08-06 नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
5 दिन अगाडी
2077-07-18 बाँके जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरुको विवरण
23 दिन अगाडी
2077-07-17 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०७७ श्रावण देखि असोज मसान्तसम्म सम्पादित कार्यहरुको विवरण- स्वतः प्रकाशन (Proactive Disclosure)
24 दिन अगाडी
2077-07-06 मासिक र त्रैमासिक प्रगति विवरण (२०७७ श्रावण ०१ देखि असाेज मसान्त सम्म)
1 महिना अगाडी