Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

प्रदेश न. ५, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

प्रदेश न. ५, नेपाल
सबै सूचना
राम बहादुर कुरुम्वाङ
राम बहादुर कुरुम्वाङ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

हरि प्याकुरेल
हरि प्याकुरेल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

दीर्घराज उपाध्याय
दीर्घराज उपाध्याय

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9858070188