Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
शिवराम गेलाल
शिवराम गेलाल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शंकर बहादुर विष्ट
शंकर बहादुर विष्ट

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

दीर्घराज उपाध्याय
दीर्घराज उपाध्याय

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9858070188

तुल्सीराम चपाइ
तुल्सीराम चपाइ

खरिदार