Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

प्रदेश न. ५, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

प्रदेश न. ५, नेपाल

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेको अनुरोध ।

1 महिना अगाडी

2077-07-01


सार्वजनिक_सूचना.JPG तस्बिर :

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस