Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

काेभिड - १९ सम्बन्धी निषेधाज्ञा जेष्ठ ३ गते ।

1 महिना अगाडी

2078-02-03


nishedhagnya_2_3_page_001.jpg तस्बिर :

काेभिड - १९ सम्बन्धी निषेधाज्ञा जेष्ठ ३ गते ।

Attached Files