Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

पेन्सन केश/दुई नाम/जन्ममिति/नोकरी नगरेको/अविवाहित प्रमाणित सम्बन्धी निवेदन ढाँचा ।