Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरु माथि भएको हातपात र तोडफोड सम्बन्धी छानविन गर्न गठीत समितिको प्रतिवेदनको सार संक्षेप